Skočiť na hlavný obsah

Vedecká rada

Zoznam členov novo-kreovanej Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave  schválenej AS FZaSP TU v Trnave dňa 18.1.2022 pre III. funkčné obdobie dekana FZaSP prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc. s účinnosťou od 1.1.2022
 

Aktuálne zloženie VR FZaSP platné od 23.1.2022

CELKOVÝ POČET ČLENOV VEDECKEJ RADY: 25 V TOM:
Interní členovia: 18
Externí členovia: 7
 

Interní členovia  Meno, priezvisko, tituly Odbor
predseda VR 1. prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. odbor sociálna práca
interní členovia 2. prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. odbor ošetrovateľstvo
  3. prof. RNDr. Marie Korabečná, PhD. odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  4. prof. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD. odbor verejné zdravotníctvo
  5. prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. odbor sociálna práca
  6. prof. RNDr. František Ondriska, PhD. odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  7. prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. odbor verejné zdravotníctvo
  8. prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA odbor verejné zdravotníctvo
  9. doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD., MPH, univ. prof. odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  10. doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. odbor ošetrovateľstvo
  11. doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. odbor sociálna práca
  12. doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH odbor ošetrovateľstvo
  13. doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD., MPH odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  14. doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD., MPH odbor verejné zdravotníctvo
  15. doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH odbor ošetrovateľstvo
  16. Doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. univ. prof. odbor sociálna práca
  17. RNDr. Mgr. Jaroslava Sokolová, PhD., MPH, univ. doc. odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  18. PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. odbor sociálna práca
     
externí členovia 1. prof. MUDr. Tibor Baška, PhD. odbor verejné zdravotníctvo
Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
  2. prof. PhDr. Valerie Tóthová, PhD. odbor ošetrovateľstvo
Zdravotno-sociálna fakulta Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach
  3. doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH odbor ošetrovateľstvo
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici   
  4. doc. PhDr. Alice Gojová, PhD. odbor sociálna práca
Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostrave, ČR
  5. doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCP odbor verejné zdravotníctvo
Lekárska fakulta Ostravskej univerzity v Ostrave, ČR   
  6. doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. odbor sociálna práca
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  7. JUDr. Vladislav Šrojta riaditeľ FN Trnava  - manažment v zdravotníctve