Skočiť na hlavný obsah

Inauguračné konania

Vyhláška dekana FZaSP č. 5/2022 - inauguračné konanie (IK)
- Príloha 1 KRITERIA HaIK odbor SP
- Príloha 2 KRITERIA HaIK odbor VZ
- Príloha 3 KRITERIA HaIK odbor LVMvZ
- Príloha 4 ZIADOST o IK
- Príloha 5 PROFESIJNY ZIVOTOPIS IK
- Príloha 6 TABULKOVY preh ped a ved cin a plnenie krit IK SP
- Príloha 7 TABULKOVY preh ped a ved cin a plnenie krit IK VZ
- Príloha 8 TABULKOVY preh ped a ved cin a plnenie krit IK LVMvZ
- Príloha 9 CHARAKTERISTIKA uchadzaca
- Príloha 10 SUHLAS dotknutej osoby osobne udaje IK
- Príloha 11 INTERNE USMERNENIE dekana k distanc zas HaI komisii
Dodatok 1 k Vyhlaske dekana FZaSP 5 2022 VK k 13.3.2024


História rok 2016

Vyhláška dekana FZaSP č. 2/2016 - inauguračné konanie (IK)
- Príloha 1 Kritéria TU FZaSP pre HaIK pre OV 6
- Príloha 2 Kritéria TU FZaSP pre HaIK pre OV 18
- Príloha 3 Žiadosť o začatie inauguračného konania
- Príloha 4 Profesijný životopis
- Príloha 5 Tabuľkový prehlad ped. a ved. činnosti a plnenia kritérií IK pre OV 6
- Príloha 6 Tabuľkový prehlad ped. a ved. činnosti a plnenia kritérií IK pre OV 18
- Príloha 7 Charakteristika uchádzača
- Príloha 8 Súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov


Začaté inauguračné konania

 

Prebiehajúce inauguračné konania

 

Ukončené inauguračné konania

doc. PaedDr. Peter JUSKO, PhD. - dátum udelenia titulu: 4.12.2017  (publikované 05.12.2017 - 15:07)

doc. RNDr. František Ondriska, PhD. - dátum udelenia titulu: 22.05.2018  (publikované 25.05.2018 - 12:13)

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. - dátum vymenovania prezidentkou SR - 10.12.2019  (publikované 12.12.2019 - 15:12)

doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.  (publikované 16.10.2020 - 11:01)

doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.  dátum vymenovania prezidentkou SR - 29.04.2021  (publikované 30.04.2021 - 15:06)

doc. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD.  dátum vymenovania prezidentkou SR - 16.11.2021  (publikované 09.12.2021 - 10:58)

 

Pozastavené inauguračné konania

 

Zastavené konania

doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD.