Skočiť na hlavný obsah

Digital object identifier (DOI)

Rusnaková Viera, Plančíková Dominika, Melichová Juliana, Sivčo Patrik:  Soft skills Manual For training of Trainers and Healthcare Staff
DOI 10.31262/978-80-568-0472-8/2021

Marta Vaverčáková, Michaela Hromková:  Ekonomika a ekonomika rodiny pre sociálnych pracovníkov - DOI 10.31262/978-80-568-0241-0/2021

Peter Jusko, Jana Levická, Oľga Bočáková, Nadežda Kovalčíková, Martina Žáková, Marek Šimůnek, Ivana Havránková, Klaudia Kaczmarek, Dominika Lisá, Andrea Bánovčinová, Martin Gál, Zuzana Truhlářová, Michaela Vaceková, Erika Štangová: Chudoba ako teoretický a praktický problém - DOI 10.31262/978-80-568-0222-9/2021 

Ivica Gulášová, Jozef Babečka:  Kvalita života seniorov s inkontinenciou moču - DOI 10.31262/978-80-568-0215-1/2020

Miriam Slaná, Barbora Kováčová, Katarína Molnárová Letovancová, Michaela Hromková, Jana Hrčová:    Terapeutické koncepty pomoci vo včasnej intervencii - DOI 10.31262/978-80-568-0267-0/2020

Katarína Molnárová Letovancová, Miriam Slaná, Michaela Hromková: Children in Social Work – Selected Problems of Social Work with Children Across the Europe - DOI 10.31262/978-80-568-0309-7/2020