Skočiť na hlavný obsah

Digital object identifier (DOI)

Kamila Melnikov:  Návody na praktické cvičenia z analytickej chémie - DOI 10.31262/978-80-568-0640-1/2024

Ondrej Botek:    Migrant policies and practice in selected countries - DOI 10.31262/978-80-568-0567-1/2023

Margaréta Kačmariková:    Hygiena výživy – cvičenia - DOI 10.31262/978-80-568-0550-3/2023

Gabriela Doktorová:   Prvá pomoc a jej manažment - DOI 10.31262/978-80-568-0544-2/2022

Andrea Bánovčinová:   Chudoba a sociálne vylúčenie - DOI 10.31262/978-80-568-0551-0/2023

Andrea Bánovčinová (ed.) - Zborník práce z celoslovenského kola ŠVOČ v odbore sociálna práca -   Zborník prác z celoslovenského kola 2021 - DOI: 10.31262/978-80-568-0460-5/2022

Rusnaková Viera, Plančíková Dominika, Melichová Juliana, Sivčo Patrik:    Soft skills Manual For training of Trainers and Healthcare Staff - DOI 10.31262/978-80-568-0472-8/2021

Marta Vaverčáková, Michaela Hromková:    Ekonomika a ekonomika rodiny pre sociálnych pracovníkov - DOI 10.31262/978-80-568-0241-0/2021

Peter Jusko, Jana Levická, Oľga Bočáková, Nadežda Kovalčíková, Martina Žáková, Marek Šimůnek, Ivana Havránková, Klaudia Kaczmarek, Dominika Lisá, Andrea Bánovčinová, Martin Gál, Zuzana Truhlářová, Michaela Vaceková, Erika Štangová:   Chudoba ako teoretický a praktický problém - DOI 10.31262/978-80-568-0222-9/2021 

Ivica Gulášová, Jozef Babečka:    Kvalita života seniorov s inkontinenciou moču - DOI 10.31262/978-80-568-0215-1/2020

Miriam Slaná, Barbora Kováčová, Katarína Molnárová Letovancová, Michaela Hromková, Jana Hrčová:    Terapeutické koncepty pomoci vo včasnej intervencii - DOI 10.31262/978-80-568-0267-0/2020

Katarína Molnárová Letovancová, Miriam Slaná, Michaela Hromková:   Children in Social Work – Selected Problems of Social Work with Children Across the Europe - DOI 10.31262/978-80-568-0309-7/2020