Skočiť na hlavný obsah

Evidencia publikačnej činnosti

  Interné nariadenie dekana FZaSP k Birep 2016

  Príloha č.1 k nariadeniu dekana FZaSP k Birep 2016 - Úradné hodiny referátu VVČ
  Príloha č.2 k nariadeniu dekana FZaSP k Birep 2016 - Formulár do knižnice
  Príloha č.3 k nariadeniu dekana FZaSP k Birep 2016 - Zoznam povinných údajov k nahláseniu

  Dodatok č.1 k internému nariadeniu dekana FZaSP k Birep 2016

  Dodatok č.2 k internému nariadeniu dekana FZaSP k Birep 2022 (publikované 03.11.2022 - 12:42)

  Dodatok č 3 k IND FZaSP k Birep REPCO TRUNI 2024 (publikované 22.01.2024 - 10:33)

  Vyhláška č.397-2020 o CREPČ - platná od 1.02.2022

  Kategória publikačnej činnosti a ohlasov 2012 - Platný do 31.01.2022

 

"Informácia pre autorov:

Plné texty publikácií v elektronickej podobe sa povinne prikladajú do záznamov so zvolenou kategóriou EPC V1 a typom dokumentu monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha (plný text celej publikácie) a kategóriou EPC V2 a typom dokumentu kapitola (plný text kapitoly a titulný list publikácie, obsah, úvod, predhovor, záver, doslov, tiráž, informácie o autoroch a celá použitá literatúra). Bez pripojeného plného textu publikácie nie je možné vykazovať záznam za TU.

Vykazovacie obdobie trvá od 01. 02. príslušného roka do 31.01. nasledujúceho roka."