Skočiť na hlavný obsah

Evidencia publikačnej činnosti

  Interné nariadenie dekana FZaSP k Birep 2016

  Príloha č.1 k nariadeniu dekana FZaSP k Birep 2016 - Úradné hodiny referátu VVČ
  Príloha č.2 k nariadeniu dekana FZaSP k Birep 2016 - Formulár do knižnice
  Príloha č.3 k nariadeniu dekana FZaSP k Birep 2016 - Zoznam povinných údajov k nahláseniu

  Dodatok č.1 k internému nariadeniu dekana FZaSP k Birep 2016

  Dodatok č.2 k internému nariadeniu dekana FZaSP k Birep 2022 (publikované 03.11.2022 - 12:42)

  Dodatok č 3 k IND FZaSP k Birep REPCO TRUNI 2024 (publikované 22.01.2024 - 10:33)

  Vyhláška č.397-2020 o CREPČ - platná od 1.02.2022

  Kategória publikačnej činnosti a ohlasov 2012 - Platný do 31.01.2022

 

"Informácia pre autorov:

Plné texty publikácií v elektronickej podobe sa povinne prikladajú do záznamov so zvolenou kategóriou EPC V1 a typom dokumentu monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha (plný text celej publikácie) a kategóriou EPC V2 a typom dokumentu kapitola (plný text kapitoly a titulný list publikácie, obsah, úvod, predhovor, záver, doslov, tiráž, informácie o autoroch a celá použitá literatúra). Bez pripojeného plného textu publikácie nie je možné vykazovať záznam za TU.

Vykazovacie obdobie trvá od 01. 02. príslušného roka do 31.01. nasledujúceho roka."

V sekcii Pokyny CREPČ nájdete vždy aktuálne Metodické pokyny CREPČ pre dané vykazovacie obdobie, ktoré sú záväzné pre všetkých prispievateľov do CREPČ.
Publikačnú činnosť je potrebné vykazovať priebežne po celý rok prostredníctvom sprievodných listov.