• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Personálne obsadenie

Doc. Marek Majdan, MSc., PhD mmajdan@truni.sk 

Vedúci inštitútu

 

Prof. MUDr. Matin Rusnák, PhD rusnakm@truni.sk

Prof. MUDr. Viera Rusnákova, PhD viera.rusnakova@truni.sk

Doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD margareta.kacmarikova@truni.sk

Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD daniela.kallayova@truni.sk

RNDr. Jaroslava Brňová, PhD jaroslava.brnova@truni.sk

Doc. PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD jarmila.pekarcikova@truni.sk

Mgr. Michaela Machajová, PhD michaela.machajova@truni.sk

Mgr. Dominika Plančíková, PhD dominika.plancikova@truni.sk

PhDr. Kristína Grendová, PhD kristina.grendova@truni.sk