• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Personálne zabezpečenie katedry

  Meno, priezvisko, tituly Č.m. Klapka E-mail
Vedúci katedry doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. MPH. 331 431 andrea.botikova@truni.sk
Zástupca vedúceho katedry PhDr. Andrea Lajdová, PhD. 331 423 andrea.lajdova@truni.sk
Tajomníčka katedry PhDr. Iveta Vidi, PhD. 331 425 iveta.vidi@truni.sk
Katedrový správca doc. PhDr. Jana Martinková, PhD. 329 413 jana.martinkova@truni.sk
Vedúca klinickej praxe  Mgr. Gabriela Doktorová, PhD.  126 425  gabriela.doktorova@truni.sk
Sekretariát Mgr. Jana Ondrejková 204 406 jana.ondrejkova@truni.sk
         
Interní zamestnanci prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA     ivica.gulasova@truni.sk
  doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD. 330A 423 silvia.putekova@truni.sk
  doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 329 413 jana.boronova@truni.sk
  PhDr. Alena Dziacka, PhD. 329 413 alena.dziacka@truni.sk
  PhDr. Oľga Kabátová, PhD. 331 423 olga.kabatova@truni.sk
  prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc. 331 423 mojmir.kasalicky@truni.sk
  prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. 331 431 miroslav.ryska@truni.sk
  MUDr. Igor Duda, PhD.     igor.duda@truni.sk
  MUDr. Jozef Beňačka, PhD.     jozef.benacka@truni.sk
  MUDr. Erich Mikurčík, PhD.    
  MUDr. Daria Rábarová, PhD.     daria.rabarova@truni.sk
  Mgr. Eva Tomíková, MPH. 126 425  eva.tomikova@truni.sk
  MUDr. Róbert Hlávek, PhD.     robert.hlavek@truni.sk
  PhDr. Jana Čapská, PhD. 126 425 jana.capska@truni.sk
  MUDr. Ján Rajec, PhD.     jan.rajec@truni.sk
         
Externí zamestnanci prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.     miroslav.danaj@fntt.sk
  doc. MUDr. Pavel Černák, PhD.     sekretariat@pnpp.sk