• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Verejné zdravotníctvo

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09  Trnava

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71  Žilina

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra 1507/2, 066 18  Humenné

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01  Trenčín

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18, 085 67  Bardejov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11  Košice