• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Ošetrovateľstvo

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava

AnalytX, s. r. o., Kazanská 46, 821 06  Bratislava

Stredisko sociálnej starostlivosti, V. Clementisa 51, 917 01  Trnava

Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s. r. o., Nábrežie A. Hlinku 27, 920 01  Hlohovec

Zariadenie pre seniorov v Trnave, rozpočtová organizácia, T. Vansovej 5, 917 01  Trnava

Národná transfúzna služba SR,  Ďumbierska 3/L, 831 01  Bratislava