• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Alpha medical s. r. o., Záborského 2, 036 01  Martin

Národný ústav reumatických chorôb, Nábrežie I. Krasku 4, 921 12  Piešťany

Laboratóriá  s.r.o. Piešťany, Sad Andreja Kmeťa 22, 921 01  Piešťany

Národné referenčné centrum pre tropické choroby,  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Námestie 1. mája č.1, 810 00  Bratislava