• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Sociálna práca

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Trnava, Trhová 2, 917 01  Trnava

Centrum pomoci pre rodinu, Štefánikova 46, 917 01  Trnava

Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43, 917 01  Trnava

Centrum Koburgovo, n.o., Spartakovská 8, 917 01  Trnava

Krízové stredisko Trnava, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01  Trnava