• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Oznamy

                                ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN NA REFERÁTE VVČ

(platí pre odovzdávanie podkladov o publikačnej a citačnej činnosti pedagógov aj doktorandov  FZaSP)

UTOROK: 9.00 h - 11.00 h
STREDA:   9.00 h - 11.00 h