Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Aktuality

  Trnavskí odborníci úspešne naštartovali v Keni niekoľko projektov - Novinky z Radnice 3.4.2017

Dr.Denisa Jakubcová, Dr.Alžbeta Kaiglová a Dr.Zuzana Kráľová porozprávali o vzdelávacích a zdravotníckych rozvojových aktivitách FZaSP TU v Keni v regióne Kwale - Slovenský rozhlas 21.3.2017 - Rádio Slovensko Rádiožurnál o 12-tej a Rádio Regina Žurnál o 17-tej

  Dňa 29.marca 2017 sa uskutočnilo Africké fórum v priestoroch FZaSP TU

  Rozhovor so Zuzanou Kráľovou o Afrike, jej obyvateľoch a rozvojových projektoch - www.pnky.sk 23.03.2017

  Pedagógovia z Trnavskej univerzity vzdelávajú aj na kenskom pobreží - Školský servis TASR 10.3.2017

Truni pomáha v Keni - Reportáž v Mestskej televízii Trnava (MTT) o rozvojových aktivitách v Keni 6.3.2017

  Pozvánka na Africké fórum - Aula Pazmáneum na Fakulte FZaSP 29.3.2017

  Trnavská univerzita pomáha v Keni bojovať s infekčnými ochoreniami - Trnavský Hlas 18.2.2017

  Trnavská univerzita už 19 rokov pomáha na africkom kontinente - www.zpiestan.sk 20.2.2017

  Odborníci z Trnavskej univerzity zlepšujú životy ľuďom na kenskom pobreží - www.pnky.sk 23.02.2017

  Zdravotníckym a komunitným pracovníkom v Keni sa uľahčilo hlásenie infekčných ochorení - Prohuman 25.2.2017

  Vzdelávaco - rozvojový projekt Implementácia tréningových aktivít s cieľom zlepšiť zber, analýzu a interpretáciu dát výskytu infekčných ochorení v regióne Matuga, Keňa (fotoreportáž) 25.2.2017