Skočiť na hlavný obsah

Kontakt

Ing. Lucia Horská, PhD.
Referát pre zahraničné činnosti, projekty a mobility
Telefón:          033/5939 403
E-mail:            lucia.horska [at] truni.sk
Miestnosť:      budova FZaSP, 2.poschodie, č.304

 

PhDr. Zuzana Kráľová, PhD.
Prodekanka pre zahraničné vzťahy a mobility
Telefón:          033/5939495
E-mail:            zuzana.kralova [at] truni.sk
Miestnosť:      budova FZaSP, 2.poschodie, č.308