Skočiť na hlavný obsah

Iné programy

Štipendiá a granty SAIA

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Poskytuje informácie o možnostiach štúdia v zahraničí, existujúcich štipendiách a grantoch vysokoškolským študentom, doktorandom, učiteľom a výskumným pracovníkom. Spolupracuje pri výbere uchádzačov na rôzne štipendijné študijné, výskumné a prednáškové pobyty na Slovensku a v zahraničí, koordinuje viaceré programy zamerané na rozvoj spolupráce slovenských vysokých škôl so zahraničnými partnermi.

Viac informácií o ponúkaných programoch nájdete tu

 

Fulbrightov program

Fulbrightov program je medzinárodným vzdelávacím výmenným programom. Každoročne ponúka granty pre študentov, vysokoškolských učiteľov, vedcov a odborníkov z praxe na štúdium, prednášanie alebo výskum v USA.

Viac informácií je možné získať tu

 

Free movers

Študijný pobyt v zahraničí môžete uskutočniť ako free mover, to znamená ako študent, ktorý vycestuje do zahraničia mimo rámca existujúcich výmenných/štipendijných programov, na tzv. vlastnú päsť. Hlavnou výhodou je, že si môžete vybrať prakticky akúkoľvek zahraničnú univerzitu, o ktorú máte záujem, určiť si vlastný čas pobytu a dohodnúť si vlastný študijný plán. Nie ste obmedzení žiadnou ponukou a budete môcť vycestovať na univerzitu podľa svojho priania. Nevýhodou je väčšia administratívna záťaž, pretože si prakticky všetko zariaďujete sami.

Viac informácií je možné získať tu