Skočiť na hlavný obsah

Aktuálne ponuky

Bulletin SAIA 6/2024 si môžete prečítať/stiahnuť na: https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie
(Témou čísla je vysokoškolské štúdium v Brazílii.)

Webinár SAIA: Štipendiá a granty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na pobyty v zahraničí, 6. júna 2024 (štvrtok) o 14:00h.

Grant do USA pre vysokoškolských pedagógov, výskumníkov a odborníkov z praxe pre AR 2025-2026

Webinár pre zahraničných študentov

Bulletin SAIA 5/2024 si môžete prečítať/stiahnuť na: https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie
(Témou čísla je výskum v Spojených štátoch prostredníctvom Fulbrightových grantov.)

Bulletin SAIA 4/2024 si môžete prečítať/stiahnuť na: https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie
(Témou čísla sú štipendijné pobyty programu CEEPUS.)

POZVÁNKA NA WEBINÁR: 

Štipendiá do strednej a juhovýchodnej Európy, ktorý sa uskutoční 22. apríla 2024 (pondelok) o 14:00 hod.
Link na pripojenie: https://lnk.sk/wgo6   

 

Fulbright Slovak Student Program- granty pre slovenských študentov v rámci doktorandského štúdia alebo nad rámec druhého stupňa štúdia na akreditovaných univerzitách po celých Spojených štátoch

Štipendijná schéma Štipendiá pre najväčšie talenty z cudziny (POO K10 I3) pre rok 2024 - spustenie podávania žiadostí a základné informácie 

Bulletin SAIA 3/2024 si môžete prečítať/stiahnuť na: https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie
(Témou čísla sú Národný štipendijný program SR; vysokoškolské vzdelávanie v Španielsku a Taliansku.)

Pozývame Vás na WEBINÁR: NŠP – ŠTIPENDIÁ DO CELÉHO SVETA PRE POSTDOKTORANDOV - ako úspešne podať žiadosť?  ... Uskutoční sa vo štvrtok 21. marca 2024 o 14:00 h. Link na pripojenie https://bit.ly/3uv3rXW

 

NŠP: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2024/2025.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2024 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2024/2025. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Dávame do pozornosti, že pri príležitosti otvorenia výzvy budú organizované štyri webináre zamerané primárne na vypracovanie žiadosti o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR. Tri webináre budú určené slovenským záujemcom a jeden pre zahraničných záujemcov, ktorý bude vedený v anglickom jazyku. 

Rozpis webinárov je nasledovný:

28. 2. 2024 o 14:00 NŠP - štipendiá do celého sveta pre študentov VŠ / ako úspešne podať žiadosť? – odkaz: https://bit.ly/4btBAb9;

12. 3. 2024 o 14:00 NŠP - štipendiá do celého sveta pre doktorandov / ako úspešne podať žiadosť? – odkaz: https://bit.ly/42Cyiyq;

21. 3. 2024 o 14:00 NŠP - štipendiá do celého sveta pre postdoktorandov / ako úspešne podať žiadosť? – odkaz: https://bit.ly/3uv3rXW;

22. 3. 2024 o 13:00 Study & Research in Slovakia with the National Scholarship Programme.

 

Bulletin SAIA 2/2024 si môžete prečítať/stiahnuť na: https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie
(
Témou čísla je vysokoškolské vzdelávanie v Holandsku.)

Bulletin SAIA 1/2024 si môžete prečítať/stiahnuť na: https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie
(Témou čísla je Akcia Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní.  Bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované na webinároch SAIA.)

 

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu. 

Zároveň by sme Vás radi informovali, že bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované na webinároch SAIA. 

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15.3.2024 

Akcia Rakúsko - Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí o štipendiá a projekty

 

Bulletin SAIA 12/2023 si môžete prečítať/stiahnuť na: https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie
(Témou čísla je vysokoškolské štúdium v Kórejskej republike (Južná Kórea). Pripomíname, že štipendiá kórejskej vlády GKS majú uzávierku 22. februára 2024.)

Bulletin SAIA 11/2023 si môžete prečítať/stiahnuť na: https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie
(Témou čísla je vysokošolské štúdium v Číne. Štipendiá vyplývajúce v Programu spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom školstva ČĽR v oblasti školstva, ktoré administruje SAIA, n. o., majú uzávierku 30.novembra 2023.)

Bulletin SAIA 10/2023 si môžete prečítať/stiahnuť na: https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie (Témou čísla je vysokoškolské štúdium vo Švajčiarsku. Štipendiá švajčiarskej vlády, ktoré administruje SAIA, n. o., majú uzávierku 9. novembra 2023.)

FULBRIGHT SLOVAKIA: Letné semináre v USA pre študentských lídrov (Informácia pre študentov prvého a druhého ročníka bakalárskeho štúdia)

FULBRIGHT SLOVAKIA: Letné semináre v USA pre vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe

EURAXESS Slovensko - UniverCity Tours 2023

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2023/2024. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2023 do 16:00 hod.

Akcia Rakúsko - Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí o štipendiá a projekty

Bulletin SAIA 9/2023 si môžete prečítať/stiahnuť na: https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie

Grant do USA - Q&A webinár už budúci týždeň - 13. septembra 2023 (pre vysokoškolských pedagógov, výskumníkov a odborníkov z praxe) 

Maďarsko: Higher education scholarships for academic year 2023/2024

Bulletin SAIA 7-8/2023 si môžete prečítať/stiahnuť na: https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie

Bulletin SAIA 6/2023 si môžete prečítať/stiahnuť na: https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie