Skočiť na hlavný obsah

Aktuálne ponuky

Bulletin SAIA 11/2023 si môžete prečítať/stiahnuť na:https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie
(Témou čísla je vysokošolské štúdium v Číne. Štipendiá vyplývajúce v Programu spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom školstva ČĽR v oblasti školstva, ktoré administruje SAIA, n. o., majú uzávierku 30.novembra 2023.)

Bulletin SAIA 10/2023 si môžete prečítať/stiahnuť na: https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie (Témou čísla je vysokoškolské štúdium vo Švajčiarsku. Štipendiá švajčiarskej vlády, ktoré administruje SAIA, n. o., majú uzávierku 9. novembra 2023.)

FULBRIGHT SLOVAKIA: Letné semináre v USA pre študentských lídrov (Informácia pre študentov prvého a druhého ročníka bakalárskeho štúdia)

FULBRIGHT SLOVAKIA: Letné semináre v USA pre vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe

EURAXESS Slovensko - UniverCity Tours 2023

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2023/2024. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2023 do 16:00 hod.

Akcia Rakúsko - Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí o štipendiá a projekty

Bulletin SAIA 9/2023 si môžete prečítať/stiahnuť na: https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie

Grant do USA - Q&A webinár už budúci týždeň - 13. septembra 2023 (pre vysokoškolských pedagógov, výskumníkov a odborníkov z praxe) 

Maďarsko: Higher education scholarships for academic year 2023/2024

Bulletin SAIA 7-8/2023 si môžete prečítať/stiahnuť na: https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie

Bulletin SAIA 6/2023 si môžete prečítať/stiahnuť na: https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/publikacie