Skočiť na hlavný obsah

Ošetrovateľstvo

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava
Zmluva FNTT
Dodatok č.2 FNTT

Stredisko evanjelickej diakonie so sídlom v Trnave, Nám. SNP, prevádzka Kalinčiakova 45, 917 01 Trnava
https://www.crz.gov.sk/data/att/1732844_dokument1.pdf

Záujmové združenie Rodina, Okružná 20, 917 01 Trnava
https://www.crz.gov.sk/data/att/1721368_dokument1.pdf

Stredisko sociálnej starostlivosti, V. Clementisa 51, 917 01  Trnava
https://www.crz.gov.sk/data/att/2638058_dokument1.pdf

Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s. r. o., Nábrežie A. Hlinku 27, 920 01  Hlohovec
https://www.crz.gov.sk/data/att/2599240_dokument1.pdf

Zariadenie pre seniorov v Trnave, rozpočtová organizácia, T. Vansovej 5, 917 01  Trnava
https://www.crz.gov.sk/data/att/2037468_dokument1.pdf

Mestská poliklinika Hlohovec, Liečebňa dlhodobo chorých, Nábrežie A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec
https://www.crz.gov.sk/data/att/4255438_dokument1.pdf

ADOS Humanus n.o., Nábrežie A.Hlinku 51, 920 01 Hlohovec
ADOS - Humanus Hlohovec

ADOS Zdenka Liščáková, Svrčinovec 200, 023 12 Svrčinovec
ADOS - Liščáková

AD VITA s.r.o., Trenčianske Stankovce 409, 913 11 Trenčianske Stankovce
ADOS AD VITA

VLADOS s.r.o.- ADOS, Nábrežie A.Hlinku 27, 920 01 Hlohovec)
ADOS - VLADOS

ADOS-Repiská s.r.o., Štúrova 21, 949 01 Nitra
ADOS - Repiská

Charita Modra n.o., Trlinská 38, 900 81 Šenkvice
ADOS - Charita Modra

Trnavská arcidiecézna charita
ADOS-TT