Skočiť na hlavný obsah

Verejné zdravotníctvo

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava
Zmluva FNTT
Dodatok č.2 FNTT

AnalytX, s. r. o., Kazanská 46, 821 06  Bratislava
https://www.crz.gov.sk/data/att/688960_dokument1.pdf

Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Ružindolská 6, 826 06 Bratislava
Zmluva FNsP BA

Be-soft a.s., Krakovská 23, 040 11 Košice
https://www.crz.gov.sk/data/att/4066038_dokument1.pdf

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09  Trnava
https://www.crz.gov.sk/data/att/1322649_dokument1.pdf

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71  Žilina
https://www.crz.gov.sk/data/att/3629486_dokument1.pdf

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra 1507/2, 066 18  Humenné
https://www.crz.gov.sk/data/att/1996627_dokument1.pdf
https://www.crz.gov.sk/data/att/3229983_dokument1.pdf

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01  Trenčín
https://www.crz.gov.sk/data/att/2019640_dokument1.pdf

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18, 085 67  Bardejov
https://www.crz.gov.sk/data/att/3578166_dokument1.pdf

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11  Košice
https://www.crz.gov.sk/data/att/3588739_dokument1.pdf

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
https://www.crz.gov.sk/data/att/3581228_dokument1.pdf

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Zvolene, Nádvorná 3366/12,960 01 Zvolen
https://www.crz.gov.sk/data/att/3581242_dokument1.pdf

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská 2352/62 Galanta
https://www.crz.gov.sk/data/att/3581190_dokument1.pdf

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067/32,929 01 Dunajská Streda
https://www.crz.gov.sk/data/att/3578150_dokument1.pdf

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce
https://www.crz.gov.sk/data/att/3586752_dokument1.pdf

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, Kolónia 57, 905 01 Senica
https://www.crz.gov.sk/data/att/3588038_dokument1.pdf

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany
https://www.crz.gov.sk/data/att/3588057_dokument1.pdf

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice
https://www.crz.gov.sk/data/att/3577919_dokument1.pdf

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
https://www.crz.gov.sk/data/att/3590282_dokument1.pdf

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
https://www.crz.gov.sk/data/att/3590266_dokument1.pdf

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bytrica
https://www.crz.gov.sk/data/att/3588759_dokument1.pdf

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Sama Tomáška 14, 979 01 Rimavská Sobota
https://www.crz.gov.sk/data/att/3590297_dokument1.pdf