Skočiť na hlavný obsah

Sociálna práca

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Čajkovského 55, 917 08 Trnava
https://www.crz.gov.sk/data/att/1612713_dokument1.pdf

Centrum pomoci pre rodinu, Štefánikova 46, 917 01  Trnava
https://www.crz.gov.sk/data/att/2656074_dokument1.pdf

Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43, 917 01  Trnava
https://www.crz.gov.sk/data/att/2661438_dokument1.pdf

Dom sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, Hlavná 1 , 919 26 Zavar
https://www.crz.gov.sk/data/att/2892630_dokument1.pdf

Záujmové združenie Rodina, Okružná č. 20, 917 01 Trnava
https://www.crz.gov.sk/data/att/3206268_dokument1.pdf

Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava
https://www.crz.gov.sk/data/att/3398020_dokument1.pdf

Reedukačné centrum, Zámok 1, 920 29 Hlohovec
https://www.crz.gov.sk/data/att/3413799_dokument1.pdf

Združenie Storm, Nedbalova 17, 949 01 Nitra
https://www.crz.gov.sk/data/att/3733567_dokument1.pdf

Stredisko evanjelickej diakonie so sídlom v Trnave, Nám. SNP, prevádzka Kalinčiakova 45, 917 01 Trnava
https://www.crz.gov.sk/data/att/3758694_dokument1.pdf

Centrum včasnej intervencie Trnava n.o., Legionárska ulica 733/5, 917 01 Trnava
https://www.crz.gov.sk/data/att/3764982_dokument1.pdf

Denný stacionár Osmy svetadiel, Borová 8, 919 61 Borová
https://www.crz.gov.sk/data/att/3781610_dokument1.pdf

Človek v ohrození, n.o., Baštová 343/5, 811 03 Bratislava
https://www.crz.gov.sk/data/att/4388293_dokument1.pdf

Občianske združenie Vagus, Račianska 78, 831 02 Bratislava
https://www.crz.gov.sk/data/att/4388592_dokument1.pdf

Zariadenie pre seniorov v Trnave , Terézie Vansovej 2914/5, 917 01 Trnava
https://www.crz.gov.sk/data/att/3526357.pdf

TENENET o.z., Oravská 3083/4, 903 01 Senec
https://www.crz.gov.sk/data/att/4868407.pdf

Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami Krídla, Mýtna 5, 811 07 Bratislava
https://www.crz.gov.sk/data/att/4892996.pdf