• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Prijímacie konanie

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ

Bakalárske študijné programy

Magisterské študijné programy

Uznávanie stredoškolského vzdelania získaného v zahraničí

Elektronická prihláška

Pokiaľ si uchádzač podáva e-prihlášku na bakalársky študijný program: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo do filtra stupeň je potrebné zadať stupeň 1.PO. Prípadne pri filtrovaní zadať len Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce a vtedy sa Vám zobrazia všetky ponúkané študijné programy.

 

CHARAKTERISTIKA A PODMIENKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK PRE JEDNOTLIVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

 

ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2021/22:

Študijný odbor/Študijný program: Verejné zdravotníctvo

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., Forma štúdia: denná, externá
Dĺžka štúdia v semestroch: denná forma: 6 (Bc.), 4 (Mgr.) externá forma: 8 (Bc.),  5 (Mgr.)


Študijný odbor/Študijný program: Sociálna práca

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., Forma štúdia: denná, externá
Dĺžka štúdia v semestroch: denná forma: 6 (Bc.), 4 (Mgr.) externá forma: 8 (Bc.), 5 (Mgr.)  


Študijný odbor/Študijný program: Ošetrovateľstvo

Stupeň štúdia: Bc.  Forma štúdia: denná, externá
Dĺžka štúdia v semestroch: denná forma: 6 (Bc.), externá forma: 8 (Bc.)


Študijný odbor/Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., Forma štúdia: denná, externá
Dĺžka štúdia v semestroch: denná forma: 6 (Bc.), 4 (Mgr.), externá forma: 8 (Bc.), 5 (Mgr.).


Študijný odbor/Študijný program: Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny

Stupeň štúdia: Bc.,  Forma štúdia: denná, externá
Dĺžka štúdia v semestroch: denná forma: 6 (Bc.),  externá forma: 8 (Bc.),


Všetkým uvedeným študijným programom boli priznané práva uskutočňovať študijné programy Akreditačnou komisiou.