• SK vlajka
 • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Voľné pracovné miesta

OZNÁMENIE O VYPÍSANÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

 

Dekan Fakulty zdravotníctva a sociálne práce Trnavskej univerzity v Trnave podľa § 32 ods. 1, § 77 a § 80 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov a funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

TAJOMNÍKA FAKULTY

na ustanovený týždenný pracovný čas

 

Pracovný pomer na určitú dobu jeden rok ( s možnosťou ďalšieho predĺženia).

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, smer ekonomický alebo právnický
 • znalosť Zákona o vysokých školách, Zákona o rozpočtových pravidlách, Zákonníka práce a príslušnej legislatívy
 • skúsenosti s finančným riadením zahraničných a tuzemských projektov
 • manažérske skúsenosti a skúsenosti s riadením pracovného kolektívu
 • ovládanie informačného systému SAP je výhodou
 • ovládanie práce s PC, WORD, EXCEL na úrovni pokročilý
 • znalosť anglického jazyka výhodou
 • výhodou odborná prax  a skúsenosti s prácou na vysokej škole
 • odborná prax 10 rokov v ekonomickom sektore

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • zodpovednosť a samostatnosť
 • schopnosť analytického myslenia
 • flexibilita
 • komunikatívnosť
 • svedomitosť a spoľahlivosť
 • bezúhonnosť

Prihlášky do výberového konania  spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiami dokladov o vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov (formulár na stiahnutie nájdete na web stránke: https://www.truni.sk/ochrana-osobnych-udajov) zasielajte v písomnej forme  najneskôr do 31.1.2020 na adresu:

 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, Personálne oddelenie, Univerzitné nám. 1, 918 43  Trnava.

 

V Trnave, 10.1.2020