Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Voľné pracovné miesta

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Fakulta zdravotníctva a sociálne práce Trnavskej univerzity v Trnave

prijme do pracovného pomeru na ustanovený týždenný pracovný čas

 

Odborného zamestnanca – LABORANTA

 

Pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok (s možnosťou ďalšieho predĺženia na neurčitý čas)

Požiadavky:

  • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zdravotnícky laborant
  • skúsenosti s prácou v mikrobiologickom a biochemickom laboratóriu
  • odborná a zdravotná spôsobilosť pre prácu v laboratóriu
  • flexibilita
  • prax v odbore min. 3 roky
  • bezúhonnosť

Pracovná náplň:

  • odborná technická práca pri zabezpečovaní pedagogického procesu a praktickej výučby študentov fakulty

Predpokladaný termín nástupu: 15.5.2019

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiami dokladov o vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov (formulár na stiahnutie nájdete na web stránke: https://www.truni.sk/ochrana-osobnych-udajov) zasielajte v písomnej forme  najneskôr do 15.4.2019  na adresu

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, Personálne oddelenie, Univerzitné nám. 1, 918 43  Trnava.

V Trnave, 26.3.2019