• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Schválenie témy rigoróznej práce

Odbor: SOCIÁLNA PRÁCA
Predseda komisie: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Kontakt: jaroslav.slany@truni.sk

 

Odbor: VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
Predseda komisie: prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.
Kontakt: martin.rusnak@truni.sk

 

Odbor: ZDRAVOTNÍCKE VEDY - LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY v ZDRAVOTNÍCTVE
Predseda komisie: prof. RNDr. František Ondriska, PhD.
Kontakt: frantisek.ondriska@truni.sk