Skočiť na hlavný obsah

Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce ponúka v akademickom roku 2021/2022 vzdelávací program  "Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých" - špecializačné štúdium.

Garantujúce pracovisko: Katedra ošetrovateľstva FZaSP TU

Garant vzdelávacieho programu: doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH

Mail: silvia.putekova [at] truni.sk

Termín podávanie prihlášok do: 15. január 2022

 

  Rozvrh hodín ar. 2022

  Informácie o vzdelávacom programe

  Žiadosť o zaradenie na štúdium (prihláška)

  Doplňujúce informácie o vzdelávacom programe

  Vyhláška dekana č.4/2021 - PŠŠ ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

  Vyhláška dekana č.3/2019 - O študijnom poriadku pre špecializačné štúdiá v odbore Ošetrovateľstvo

  Vyhláška dekana č.1/2020 - Úhrady za špecializačné štúdiá
  Dodatok č.1 k Vyhláške dekana č.1/2020 - Úhrady za špecializačné štúdiá
  Dodatok č.2 k Vyhláške dekana č.1/2020 - Úhrady za špecializačné štúdiá

  Zmluva