Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Informácie pre študentov

Študiný referát - kontakt

Stránkové hodiny

Letný režim
 od 8.7.2019 do 31.8.2019 každú stredu 8.00 hod.- 11.00 hod - ostatné dni zatvorené
Pondelok: 10.00 hod. – 12.00 hod.
Utorok:  10.00 hod. – 12.00 hod.  a  13.00 hod – 14.00 hod.
Streda: 09.00 hod. – 11.00 hod.  a  13.00 hod. – 14.00 hod.
Štvrtok: 10.00 hod. – 12.00 hod.
Piatok: nestránkový deň

 

Žiadosti ( zanechanie, prerušenie, sociálne štipendium)si prosím podávajte na podateľňu v budove RTU Hornopotočná 23

 

Aktuality

Oznam pre absolventov – bakalárov!

Slávnostné odovzdávanie bakalárskych diplomov pre absolventov bakalárského štúdia sa uskutoční dňa

27. júna 2018 v aule TU (Univerzitné nám. č.1 – 1. poschodie).

 

 1. Skupina: Laboratórne vyšetrovacie metódy
  Nácvik 9.00 hod   Promócia 10.00 hod.
 2. Skupina sociálna práca, verejné zdravotníctvo
  Nácvik 11.00 hod.  Promócia o 12.00 hod.

 

Slávnostná promócia Mgr. štúdia

Slávnostná promócia na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Mgr. stupeň sa uskutoční dňa 25.6.2018 v priestoroch MTF STU Trnava, Paulínska ulica 16.

 • 1.skupina – študijný odbor sociálna práca
  Nácvik  13.00 hod.   promócia 14.00 hod.
 • 2. skupina- študijný odbor verejné zdravotníctvo a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  Nácvik 15.00 hod.   promócia 16.00 hod.

Prezentuj výsledky svojej vedeckej práce a prihlás sa na SVOČ

 Najlepšie práce SVOČ budú ocenené jednorazovým štipendiom vo výške

1. miesto – 300 €

2. miesto – 200 €

3. miesto – 100 €

 

Dôležité termíny:

 • prihlášku na SVOČ  a vypracovanú SVOČ prácu je potrebné odovzdať na príslušný sekretariát katedier najneskôr do
 • 23. marca 2018 – odbor sociálna práca
 • 3. apríla 2018 – odbory LVM, VZ, OŠE

 

fakultné kolo SVOČ sa uskutoční  v dvoch kolách