• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Informácie pre študentov

Študiný referát - kontakt

Mgr. Dušana Horváthová

033/5939449, dusana.horvathova@truni.sk
Odbor: Ošetrovateľstvo
Doktorandské štúdium
Špecializačné štúdium: Ošetrovateľská starostlivosť v komunite, Anestéziológia a intenzívna starostlivosť

Ing. Zuzana Orelová

033/5939450, zuzana.orelova@truni.sk
Odbor: Zdravotnícke vedy – laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Ubytovanie
Prihlášky na vysokú školu

Tatiana Masnicová

033/5939450, tatiana.masnicova@truni.sk
Odbor: Sociálna práca
Odbor: Verejné zdravotníctvo
Špecializačné štúdium: Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve - Master of Public Health - MPH
Štipendiá

Stránkové hodiny

Pondelok: 10.00 hod. – 12.00 hod.
Utorok:  10.00 hod. – 12.00 hod.  a  13.00 hod – 14.00 hod.
Streda: 09.00 hod. – 11.00 hod.  a  13.00 hod. – 14.00 hod.
Štvrtok: 10.00 hod. – 12.00 hod.
Piatok: nestránkový deň

 

Žiadosti ( zanechanie, prerušenie, sociálne štipendium)si prosím podávajte na podateľňu v budove RTU Hornopotočná 23

 

Aktuality