Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Akademický senát

  Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E-mail
predseda  doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.  331a 405 ondrej.botek@truni.sk
podpredseda
za zamestnaneckú časť
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.  329 413 jana.boronova@truni.sk
podpredseda
za študentskú časť
       
tajomník senátu PhDr. Kristína Grendová, PhD. 332 424  kristina.grendova@truni.sk
         
zamestnanecká komora doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et PhD. 307 408 patricia.dobrikova@truni.sk
  Mgr. Michaela Hromková, PhD. 106 430 michaela.hromkova@truni.sk
  PhDr. Andrej Kállay, PhD. 311 446 andrej.kallay@truni.sk
  doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. 205 407 nadezda.kovalcikova@truni.sk
  PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. 307 408 zuzana.kralova@truni.sk
  prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 223 491 jana.levicka@truni.sk
  prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. 308 495 martin.rusnak@truni.sk
         
študentská komora Bc. Romana Longauerová     romana.longauerova@tvu.sk
  Bc. Lucia Mlynková     lucia.mlynkova@tvu.sk
  Mgr. Veronika Rechtoríková     veronika.rechtorikova@tvu.sk
  Bc. Maroš Bílik     maros.bilik@tvu.sk
  Mgr. Daniela Strýčková     daniela.stryckova@tvu.sk