Skočiť na hlavný obsah

Akademický senát

  Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E-mail
predsedníčka PhDr. Kristína Grendová, PhD., MPH 332 424  kristina.grendova [at] truni.sk
podpredsedníčka
za zamestnaneckú časť
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.  329 413 jana.boronova [at] truni.sk
podpredsedníčka
za študentskú časť
Bc. Terézia Maštalírová     terezia.mastalirova [at] truni.sk
tajomník senátu        
         
zamestnanecká komora doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 329 412 jana.boronova [at] truni.sk
  doc. Mgr. Michaela Gašparová, PhD. 106 430  
  doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD., MPH 306 443 margareta.kacmarikova [at] truni.sk
  doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. 205 407 nadezda.kovalcikova [at] truni.sk
  doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. F.R.S.A. 311 446 ondrej.botek [at] truni.sk
  doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH 331 431 andrea.botikova [at] truni.sk
  PhDr. Kristína Grendová, PhD., MPH 332 424 kristina.grendova [at] truni.sk
  doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD., MPH 227 421 martina.horvathova [at] truni.sk
  PhDr. Denisa Jakubcová, PhD. 308 495 denisa.jakubcova [at] truni.sk
  doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. 223 491 adriana.krsakova [at] truni.sk
         
študentská komora Mgr. Denisa Hažerová A107 426 denisa.hazerova [at] tvu.sk
  Mgr. Adriana Lutišanová A107 426 adriana.lutisanova [at] tvu.sk
  Bc. Terézia Maštalírová     terezia.mastalirova [at] tvu.sk
  Mgr. Samuel Paulík A107 426 samuel.paulik [at] tvu.sk
  Zuzana Rožaiová     zuzana.rozaiova [at] tvu.sk