• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Akademický senát

  Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E-mail
predseda PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH. 332 424  kristina.grendova@truni.sk
podpredseda
za zamestnaneckú časť
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.  329 413 jana.boronova@truni.sk
podpredseda
za študentskú časť
Mgr. Ľubica Nicolussi A107  426 lubica.nicolussi@tvu.sk
tajomník senátu        
         
zamestnanecká komora doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 329 412 jana.boronova@truni.sk
  Mgr. Michaela Hromková, PhD. 106 430 michaela.hromkova@truni.sk
  doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. 306 443 margareta.kacmarikova@truni.sk
  doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. 205 407 nadezda.kovalcikova@truni.sk
  doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. 311 446 ondrej.botek@truni.sk
  doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. 331 431 andrea.botikova@truni.sk
  PhDr. Kristína Grendová, PhD. 332 424 kristina.grendova@truni.sk
  doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 227 421 martina.horvathova@truni.sk
  Mgr. Denisa Jakubcová, PhD. 308 495 denisa.jakubcova@truni.sk
  doc. MUDr. Adriana Kršáková,PhD. 223 491 adriana.krsakova@truni.sk
         
študentská komora Sandra Drblíková A107 426 sandra.drblikova@tvu.sk
  Daniel Korbáš A107 426 daniel.korbas@tvu.sk
  Mgr. Juliána Melichová A107 426 juliana.melichova@tvu.sk
  Mgr. Ľubica Nicolussi A107 426 lubica.nicolussi@tvu.sk
  Magdaléna Pekarovičová A107 426 magdalena.pekarovicova@tvu.sk