Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
E-mail: jaroslav.slany@truni.sk
Tel.: 033 / 59 39 456