Skočiť na hlavný obsah

Začiatky TSC

V momente ako nám vedenie univerzity poskytlo priestory na prevádzku Telemedicínskeho simulačného centra (TSC), sme oslovili  Ing.arch. Katarínu Viskupičovú na vyhotovenie projektovej dokumentácie. Následne sme spustili proces Verejného obstarávania na realizáciu rekonštrukcie priestorov TSC. Po ukončení celého procesu VO a podpísaní zmluvy o dielo s dodávateľskou firmou RD PROFI s.r.o. zastúpenou p. Romanom Dovrtelom bola spustená rekonštrukcia, ktorá prebiehala v nasledovných etapách.....

Fotky pred a po rekonštrukcii:

Telemedicínske simulačné centrum TU v Trnave Telemedicínske simulačné centrum TU v Trnave Telemedicínske simulačné centrum TU v Trnave

Telemedicínske simulačné centrum TU v Trnave Telemedicínske simulačné centrum TU v Trnave Telemedicínske simulačné centrum TU v Trnave

Pedagogický proces

Podmienkou neustáleho skvalitňovania vzdelávania v ošetrovateľstve je implementácia moderných a technicky pokročilých systémov a pomôcok, ktoré zohľadňujú pokrok v tejto oblasti. Trendom ostatnej dekády v oblasti vzdelávania vrátane lekárov a sestier je využívanie takých hardwarových a softwarových nástrojov, ktoré dokážu do veľkej miery simulovať kontakt s pacientom a rozhodovacie postupy v ich ošetrovaní a liečbe. Prevádzka  Telemedicínskeho simulačného centra, umožní osvojenie si konceptu komplexného manažmentu zdravotného stavu pacienta. Umožní detailný zber dát zo simulovaného ošetrovania pacienta s rôznymi diagnózami. Hlavným cieľom vzdelávania pomocou tohoto systému je osvojenie si štandardizovaných diagnostických, terapeutických a ošetrovateľských postupov.

Kedy?

  • začíname AR 2022/23

Kto?

  • TSC je vybudované najmä pre študentov ošetrovateľstva v bakalárskom i magisterskom stupni ale samozrejme je otvorené i medziodborovej spolupráci.

Ako?

  • Študenti budú centrum využívať v rámci viacerých seminárov aj cvičení.

Fotky zo školenia:

Telemedicínske simulačné centrum TU v Trnave Telemedicínske simulačné centrum TU v Trnave Telemedicínske simulačné centrum TU v Trnave

Telemedicínske simulačné centrum TU v Trnave Telemedicínske simulačné centrum TU v Trnave Telemedicínske simulačné centrum TU v Trnave

Telemedicínske simulačné centrum TU v Trnave Telemedicínske simulačné centrum TU v Trnave Telemedicínske simulačné centrum TU v Trnave