Skočiť na hlavný obsah

Prijímacie konanie

Uznávanie stredoškolského vzdelania získaného v zahraničí

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 

Elektronická prihláška

Pokiaľ si uchádzač podáva e-prihlášku na bakalársky študijný program: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo do filtra stupeň je potrebné zadať stupeň 1.PO. Prípadne pri filtrovaní zadať len Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce a vtedy sa Vám zobrazia všetky ponúkané študijné programy.

  Ponuka akreditovaných študijných programov v akademickom roku 2024/2025

 

 

Informácie k jednotlivým študijným programom a podmienky prijatia nájdete