Skočiť na hlavný obsah

Prijímacie konanie

Uznávanie stredoškolského vzdelania získaného v zahraničí

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 

Elektronická prihláška

Pokiaľ si uchádzač podáva e-prihlášku na bakalársky študijný program: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo do filtra stupeň je potrebné zadať stupeň 1.PO. Prípadne pri filtrovaní zadať len Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce a vtedy sa Vám zobrazia všetky ponúkané študijné programy.

  Ponuka akreditovaných študijných programov v akademickom roku 2023/2024

 

BAKALÁRSKE študijné programy

Forma štúdia

Dĺžka štúdia
(roky)

Plánovaný počet
prijatých

Laboratórne vyšetrovacie metódy

denná/externá

3/3

100/50

Ošetrovateľstvo

Denná - prezenčná

3

100

Sociálna práca

Denná - prezenčná/kombinovaná

3

20/20

Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny

Denná - prezenčná/kombinovaná

3

20/20

Verejné zdravotníctvo

Denná - prezenčná/kombinovaná

3

80

 

MAGISTERSKÉ študijné programy

Forma štúdia

Dĺžka štúdia
(roky)

Plánovaný počet
prijatých

Laboratórne vyšetrovacie metódy

denná/externá

2/2

20/50

Ošetrovateľstvo

Denná - prezenčná/kombinovaná

2

50

Sociálna práca

Denná - prezenčná/kombinovaná

2

20/20

Verejné zdravotníctvo

Denná - prezenčná/kombinovaná

2

50

 

DOKTORANDSKÉ študijné programy

Forma štúdia

Dĺžka štúdia
(roky)

Plánovaný počet
prijatých

Laboratórne vyšetrovacie metódy

denná/externá

3/4

1/3

Sociálna práca

denná/externá

3/4

1/3

Verejné zdravotníctvo

denná/externá

3/4

1/3

Informácie k jednotlivým študijným programom a podmienky prijatia nájdete

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU ponúka aj špecializačné štúdium: