Skočiť na hlavný obsah

Otvárané študijné programy - Doktorandské štúdium

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA AKREDITOVANÉ DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

určené v zmysle § 56 a § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Ponuka študijných programov:

  Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

  Sociálna práca

  Verejné zdravotníctvo
  Verejné zdravotníctvo v anglickom jazyku

 

Kontakty:
Mgr. Dušana Horváthová

referent pre doktorandské štúdium
E-Mail: dusana.horvathova [at] truni.sk
tel. +421 33 5939 499

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH
prodekan pre študijné záležitosti a rigorózne konania
E-Mail: silvia.putekova [at] truni.sk