Skočiť na hlavný obsah

Dokumenty a smernice

  Vyhláška dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave č. 5/2021 k podávaniu a vybavovaniu podnetov vrátane výsledkov ankiet

  Smernica dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2014 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

 

Rada FZaSP TU pre zabezpečovanie kvality

  Štatút Rady FZaSP TU pre zabezpečovanie kvality

  Zoznam členov Rady FZaSP TU pre zabezpečovanie kvality

 

  Samohodnotiaca správa podľa modelu CAF 2013

  Ročná hodnotiaca správa za rok 2015

  Akčný plán zlepšovania 2014 - 2016

  Akčný plán zlepšovania 2016 - 2018

  Hodnotiaca správa o zabezpečovaní kvality  2016 - 2017

 

  Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 3/2022 Indikatívne ukazovatele zabezpečovania kvality na Trnavskej univerzite v Trnave

  •   Príloha č. 1 - Kľúčové indikatívne ukazovatele kvality (KIUK)
  •   Príloha č. 2 - Doplňujúce indikatívne ukazovatele kvality (DIUK)
  •   Príloha č. 3 - Príklad vyhodnotenie KIUK v oblasti vzdelávani
  •   Príloha č. 4 - Vzor evaluačného dotazníka na hodnotenie predmetu