Skočiť na hlavný obsah

Akademický senát


Dodatky

  Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Akademického senátu Fakulty zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 23.marca 2015

  Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave z 24. júla 2013

  Dodatok č. 1 k Postupu voľby kandidáta na dekana TU FZaSP 4. júna 2021


Zápisnice

Rok 2023

Zápisnica z 2.riadneho online zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 16. 08. 2023

Správa o činnosti akademického senátu fakulty zdravotníctva a sociálnej práce trnavskej univerzity za rok 2022

Zápisnica z 1.riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 12. 06. 2023

Rok 2022

  Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 16.12.2022

  Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 06.06.2022

Rok 2021

  Zápisnica z 7. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 15.12.2021

  Zápisnica z 6. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 29.09.2021

  Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 04.06.2021

  Zápisnica z 4. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 01.03.2021

Rok 2020

  Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 20.06.2020

Rok 2019

  Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 10.04.2019

Rok 2018

 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 03. 12. 2018

  Zápisnica z 14. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 10.07.2018

  Zápisnica z 13. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 23.01.2018

Rok 2017

  Zápisnica z 12. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 14.6.2017

  Zápisnica z 11. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 5.6.2017

  Zápisnica z 10. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 4.5.2017

  Zápisnica z 9. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 6.3.2017

Rok 2016

  Zápisnica z 2.prezenčného hlasovania Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity

  Zápisnica z 1. mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 05. 12. 2016

  Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 7.11.2016

  Zápisnica z 7. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 13.06.2016

  Zápisnica z 6. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 12.04.2016

  Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 02.03.2016

Rok 2015

  Zápisnica z 4. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 01.12.2015

  Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 17.06.2015

  Zápisnica z 2.korešpondenčného hlasovania Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dna 8. – 10. apríl 2015

  Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 23.03.2015

Rok 2014

  Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 15.12.2014

  Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 01.12.2014

  Zápisnica z 5.prezenčného hlasovania Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity

  Zápisnica zo 14. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 28.10.2014

  Zápisnica z 4. prezenčného hlasovania Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity

  Zápisnica zo 13. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 14.05.2014

  Zápisnica zo 12. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 23.01.2014

Rok 2013

  Zápisnica z 11. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 21.11.2013

  Zápisnica z 10. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 16.10.2013

  Zápisnica z korešpondenčného hlasovania Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity

  Zápisnica z hlasovania o kandidátovi na dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity

  Zápisnica z 3. prezenčného hlasovania Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity

  Zápisnica zo 9. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 12.9.2013

  Zápisnica zo 4. mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 24.7.2013

  Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 12.6.2013

  Zápisnica z 7. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 30.4.2013

  Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 19.3.2013

  Zápisnica z 2. mimo riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 15.3.2013

Rok 2012

  Zápisnica z 6. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 11.12.2012

  Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 19.4.2012

  Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 8.3.2012

  Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 19.1.2012

Rok 2011

  Zápisnica z 1.mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 8.12.2011

  Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 18.5.2011

  Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 8.3.2011

Rok 2010

  Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 09.12.2010


Výročné správy

  Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a socialnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2021

  Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a socialnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2020

  Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a socialnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2019

  Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a socialnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2018

  Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a socialnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2017

  Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a socialnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2016

  Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a socialnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2015

  Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a socialnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2014

  Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a socialnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2013

  Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a socialnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2012

  Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a socialnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2011

  Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a socialnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2010


Postup voľby

  Postup voľby kandidáta na funkciu dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 24.7.2013


Zásady volieb do Akademického senátu

  Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce zo dňa 24.07.2013

  Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce zo dňa 13.10.2010


Rokovací poriadok

  Rokovací poriadok Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce zo dňa 27.07.2013

  Rokovací poriadok Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce zo dňa 19.09.2008