Skočiť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta:

Výberové konanie na obsadenie miesta Odborný referent pre študijné a sociálne záležitosti

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent pre odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor pre odbor  laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

 

Výsledky z VK na funkčné miesta profesorov a docentov:

ZVEREJNENIE OVERENIA VÝSLEDKU VÝBEROVÉHO KONANIA na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste profesor pre študijný odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve zo dňa 23.8.2023

ZVEREJNENIE OVERENIA VÝSLEDKU VÝBEROVÉHO KONANIA  na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste profesor pre študijný odbor verejné zdravotníctvo zo dňa 26.6.2023

ZVEREJNENIE OVERENIA VÝSLEDKU VÝBEROVÉHO KONANIA  na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste profesor pre študijný odbor verejné zdravotníctvo zo dňa 26.6.2023

ZVEREJNENIE OVERENIA VÝSLEDKU VÝBEROVÉHO KONANIA na obsadenie pracovného  miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste docent pre študijný odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve zo dňa 21.3.2023

ZVEREJNENIE OVERENIA VÝSLEDKU VÝBEROVÉHO KONANIA na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste profesor pre študijný odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve zo dňa 31.1.2023

ZVEREJNENIE OVERENIA VÝSLEDKU VÝBEROVÉHO KONANIA na obsadenie pracovného  miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste docent pre študijný odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve zo dňa 31.1.2023