• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

Breast Health Day - Európsky deň pre zdravé prsia

Srdečne Vás pozývame na verejno-vzdelávacie podujatie „Breast Health Day - Európsky deň pre zdravé prsia“, ktoré organizuje Trnavská univerzita v Trnave - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v spolupráci s pacientskými organizáciami a mestom Trnava dňa 21. októbra 2021 o 14.00 hod.

 

  Pozvánka na verejno-vzdelávacie podujatie

Parazitologická vedecká konferencia „I. AKTUÁLNE PROBLÉMY HUMÁNNEJ PARAZITOLÓGIE“

Srdečne Vás pozývame na vedeckú konferenciu „I. Aktuálne problémy humánnej parazitológie“, ktorú organizuje MEDIREX GROUP, Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV a Trnavská univerzita v Trnave - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce dňa 22. septembra 2021 o 12.30 hod.

Parazitologická vedecká konferencia „I. AKTUÁLNE PROBLÉMY HUMÁNNEJ PARAZITOLÓGIE“

Srdečne Vás pozývame na vedeckú konferenciu „I. Aktuálne problémy humánnej parazitológie“, ktorú organizuje MEDIREX GROUP, Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV a Trnavská univerzita v Trnave - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce dňa 23.septembra 2020.

 

  Pozvánka na konferenciu

Na FZaSP TU sa Týždeň vedy a techniky neskončil !

Pokračujeme v sérii zaujímavých vedeckých podujatí a prednášok v rámci Týždňa vedy a techniky 2019. V pondelok 18.11.2019 sa môžete prísť pozrieť na prednášku Petry Slezákovej -  Zero Waste: Život bez odpadu. V stredu 27.11.2019 Vás radi privítame na vedeckom seminári Výskumného centra CEMIP pri príležitosti 18. novembra Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách.