• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

Parazitologická vedecká konferencia „I. AKTUÁLNE PROBLÉMY HUMÁNNEJ PARAZITOLÓGIE“

Srdečne Vás pozývame na vedeckú konferenciu „I. Aktuálne problémy humánnej parazitológie“, ktorú organizuje MEDIREX GROUP, Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV a Trnavská univerzita v Trnave - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce dňa 22. septembra 2021 o 12.30 hod.

Pozvánka na konferenciu

Parazitologická vedecká konferencia „I. AKTUÁLNE PROBLÉMY HUMÁNNEJ PARAZITOLÓGIE“

Srdečne Vás pozývame na vedeckú konferenciu „I. Aktuálne problémy humánnej parazitológie“, ktorú organizuje MEDIREX GROUP, Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV a Trnavská univerzita v Trnave - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce dňa 23.septembra 2020.

 

  Pozvánka na konferenciu

Na FZaSP TU sa Týždeň vedy a techniky neskončil !

Pokračujeme v sérii zaujímavých vedeckých podujatí a prednášok v rámci Týždňa vedy a techniky 2019. V pondelok 18.11.2019 sa môžete prísť pozrieť na prednášku Petry Slezákovej -  Zero Waste: Život bez odpadu. V stredu 27.11.2019 Vás radi privítame na vedeckom seminári Výskumného centra CEMIP pri príležitosti 18. novembra Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách.