• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Štátne záverečné skúšky v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy – ONLINE

Štátne záverečné skúšky (mgr. stupeň) v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy – ONLINE :

 

  1. deň – 27. január 2021, začiatok 8.30 hod.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a667ae5b6293444c18c02bd6a9...

 

  1. deň – 4. február 2021, začiatok 8.30 hod.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a48f8f958426141c89f149e344...

 

  1. deň – 5. február 2021začiatok 8.30 hod.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad9c1d45e122949c2967d97a22...