• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Parazitologická vedecká konferencia „I. AKTUÁLNE PROBLÉMY HUMÁNNEJ PARAZITOLÓGIE“