• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Štátne záverečné skúšky v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy 2.termín – ONLINE