• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Na FZaSP TU sa Týždeň vedy a techniky neskončil !

Pokračujeme v sérii zaujímavých vedeckých podujatí a prednášok v rámci Týždňa vedy a techniky 2019. V pondelok 18.11.2019 sa môžete prísť pozrieť na prednášku Petry Slezákovej -  Zero Waste: Život bez odpadu. V stredu 27.11.2019 Vás radi privítame na vedeckom seminári Výskumného centra CEMIP pri príležitosti 18. novembra Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách.

  Pozvánka - Zero waste prednáška

  Pozvánka - I. vedecký seminár CEMIP