• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Významné ocenenia

Významné ocenenia členov Katedry ošetrovateľstva

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.

  • Bronzová medaila Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za aktívnu účasť na konferenciách „Ochrana života“ pri príležitosti desiatej konferencie - 2011
  • Pamätná medaila pri príležitosti 20. výročia založenia FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave - 2014

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.

  • Cena Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti Trnavskej univerzity v Trnave – 2010
  • Strieborná brošňa za zásluhy o rozvoj univerzitného ošetrovateľstva – Stála rada vedeckej komunity pre udeľovanie vyznamenania, za zásluhy a systematický rozvoj univerzitného ošetrovateľstva na Slovensku – Trnava/ Viedeň 2015

doc. PhDr. Jana Ilievová, PhD.

  • Strieborná medaila Trnavskej univerzity v Trnave za úspešnú vedeckú a výchovno-vzdelávaciu prácu, ktorá prispela k zvýšeniu vedeckého a pedagogického kreditu Trnavskej univerzity v celoštátnom rozmere - 2016
  • Pamätná medaila dekana FZaSP TU pri príležitosti 20. výročia založenia Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za rozvoj odboru Ošetrovateľstvo - 2014