• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Oznamy Erasmus+ pre študentov

  Výberové konanie ERASMUS+ (K103) pre študentov na praktické stáže v akademickom roku 2021 / 2022 – 2. kolo

  Výberové konanie ERASMUS+ (K103) pre študentov na mobilitu v akademickom roku 2021 / 2022 – 2. kolo

  Výberové konanie ERASMUS+ (K103) pre študentov na praktické stáže v akademickom roku 2021 / 2022 – 1. kolo

  Výberové konanie ERASMUS+ (K103) pre študentov na mobilitu v akademickom roku 2021 / 2022 – 1. kolo


  Výberové konanie ERASMUS+ (K103) pre študentov na praktické stáže v akademickom roku 2020 / 2021 – 3. kolo

  Výberové konanie ERASMUS+ (K103) pre študentov na praktické stáže v akademickom roku 2020 / 2021 – 2. kolo

  Výberové konanie ERASMUS+ (K103) pre študentov na praktické stáže v akademickom roku 2020 / 2021 – 1. kolo

  Výberové konanie ERASMUS+ (K103) pre študentov na mobilitu v akademickom roku 2020 / 2021 – 1. kolo


  Výberové konanie ERASMUS+ KA107 pre študentov na mobilitu v akademickom roku 2019 / 2020 – 4. kolo

  Výberové konanie ERASMUS+ KA107 pre študentov na mobilitu v akademickom roku 2019 / 2020 – 3. kolo

  Výberové konanie ERASMUS+ pre študentov na praktické stáže v akademickom roku 2019 / 2020 – 2. kolo

  Výberové konanie ERASMUS+ pre študentov na mobilitu v akademickom roku 2019 / 2020 – 2. kolo

  Výberové konanie ERASMUS+ pre študentov na praktické stáže v akademickom roku 2019 / 2020 – 1. kolo

  Výberové konanie ERASMUS+ pre študentov na mobilitu v akademickom roku 2019 / 2020 – 1. kolo


  Výberové konanie ERASMUS+ pre študentov na praktické stáže v akademickom roku 2018 / 2019 – 3. kolo

  Výberové konanie ERASMUS+ pre študentov na praktické stáže v akademickom roku 2018 / 2019 – 2. kolo

  Výberové konanie ERASMUS+ pre študentov na praktické stáže v akademickom roku 2018 / 2019 – 1. kolo


  Výberové konanie ERASMUS+ pre študentov na mobilitu v akademickom roku 2018 / 2019 – 1. kolo


  Výberové konanie ERASMUS+ pre študentov na mobilitu v akademickom roku 2017 / 2018 – 2. kolo

  Výberové konanie ERASMUS+ pre študentov na mobilitu v akademickom roku 2017 / 2018 – 1. kolo


  Výberové konanie ERASMUS+ pre študentov na praktické stáže v akademickom roku 2017 / 2018 – 3. kolo

  Výberové konanie ERASMUS+ pre študentov na praktické stáže v akademickom roku 2017 / 2018 – 2. kolo

  Výberové konanie ERASMUS+ pre študentov na praktické stáže v akademickom roku 2017 / 2018 – 1. kolo


  Výberové konanie ERASMUS+ pre študentov na praktické stáže v akademickom roku 2016 / 2017 – 3. kolo

  Výberové konanie ERASMUS+ pre študentov na praktické stáže v akademickom roku 2016 / 2017 – 2. kolo

  Výberové konanie ERASMUS+ pre študentov na praktické stáže v akademickom roku 2016 / 2017 – 1. kolo