Skočiť na hlavný obsah

Akademický senát

  Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E-mail
predsedníčka PhDr. Kristína Grendová, PhD., MPH 332 424  kristina.grendova [at] truni.sk
podpredseda
za zamestnaneckú časť
doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. 205 407

ondrej.botek [at] truni.sk

podpredseda
za študentskú časť
Adam Kováč     adam.kovac1 [at] tvu.sk
tajomník senátu        
         
zamestnanecká komora doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. 205 407 ondrej.botek [at] truni.sk
  doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH 331 431 andrea.botikova [at] truni.sk
  PhDr. Kristína Grendová, PhD., MPH 332 424 kristina.grendova [at] truni.sk
  doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD., MPH 227 421 martina.horvathova [at] truni.sk
  doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD., MPH 306 443 margareta.kacmarikova [at] truni.sk
  PhDr. Michaela Machajová, PhD., MPH 306 443 michaela.machajova [at] truni.sk
  doc. PhDr. Jana Martinková, PhD., MPH 329 413 jana.martinkova [at] truni.sk
  Mgr. Ľubica Nicolussi, PhD. 307 408 lubica.nicolussi [at] truni.sk
  Mgr. Peter Patyi, PhD. 307 408 peter.patayi [at] truni.sk
  PhDr. Patrik Sivčo, PhD. 222 402 patrik.sivco [at] truni.sk
         
študentská komora Adam Kováč A107 426 adam.kovac1 [at] tvu.sk
  Mgr. Adriana Lutišanová A107 426 adriana.lutisanova [at] tvu.sk
  Patrik Christopher Mäsiar A107 426 PatrikChristopher.Maesiar [at] tvu.sk
  Vanesa Marta Medveďová A107 426 VanesaMarta.Medvedova [at] tvu.sk
  Viktória Zubáková A107 426 viktoria.zubakova [at] tvu.sk