• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Výsledky výberových konaní Erasmus+ pre zamestnancov

  Výsledky z II. kola výberového konania mobility pracovníkov VŠ v rámci programu KA 103 ERASMUS+ pre ak. rok 2019/20

  Výsledky z II. kola výberového konania mobility pracovníkov VŠ v rámci programu KA 107 ERASMUS+ pre ak. rok 2019/20

  Výsledky z I. kola výberového konania mobility pracovníkov VŠ v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2019/20


  Výsledky z IV. kola výberového konania mobility pracovníkov VŠ v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2018/19

  Výsledky z III. kola výberového konania mobility pracovníkov VŠ v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2018/19

  Výsledky z II. kola výberového konania mobility pracovníkov VŠ v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2018/19

  Výsledky z I. kola výberového konania mobility pracovníkov VŠ v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2018/19


  Výsledky z II. kola výberového konania mobility pracovníkov VŠ v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2018/19


  Výsledky z I. kola výberového konania mobility pracovníkov VŠ v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2017/18


  Výsledky z I. kola výberového konania mobility pracovníkov VŠ v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2016/17


  Výsledky z II. kola výberového konania mobility pracovníkov VŠ v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2015/16

  Výsledky z I. kola výberového konania mobility pracovníkov VŠ v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2015/16


  Dodatok k správe z I. kola výberového konania mob. prac. VŠ v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2014/15

  Výsledky z I. kola výberového konania mobility pracovníkov VŠ v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2014/15


  Výsledky z II. kola výberového konania mobility pracovníkov VŠ v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2013/14

  Výsledky z I. kola výberového konania mobility pracovníkov VŠ v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2013/14