• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Referát pre zahraničné činnosti, projekty a mobility

  Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E-mail
referát pre zahraničné činnosti,
projekty a mobility
Ing. Lucia Horská, PhD. 304 403 lucia.horska@truni.sk