• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Zoznam kandidátov do študentskej časti AS TU

Zoznam kandidátov pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity

  1. Bc. Vladimír Filipovič - 1.ročník magisterské štúdium, odbor verejné zdravotníctvo
  2. Peter Gába - 3.ročník bakalárske štúdium, odbor verejné zdravotníctvo
  3. Vanesa Chebenová - 3.ročník bakalárske štúdium, odbor verejné zdravotníctvo
  4. Mgr. Patrik Sivčo - 2.ročník doktorandské štúdium, odbor verejné zdravotníctvo


V doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS TU  budú volení 3 zástupcovia a náhradník.
Voľby budú prebiehať v zasadačke dekana TU FZaSP v termíne 15.- 17. 10.2019 od 9,00 hod. do 12,00 hod.

V Trnave, 10.10.2019
doc. PhDr. Jana Martinková, PhD. v.r.
predsedníčka volebnej komisie