• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Akademický senát FZaSP TU

Zoznam kandidátov do študentskej časti AS TU

Zoznam kandidátov pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity

  1. Bc. Vladimír Filipovič - 1.ročník magisterské štúdium, odbor verejné zdravotníctvo
  2. Peter Gába - 3.ročník bakalárske štúdium, odbor verejné zdravotníctvo
  3. Vanesa Chebenová - 3.ročník bakalárske štúdium, odbor verejné zdravotníctvo
  4. Mgr. Patrik Sivčo - 2.ročník doktorandské štúdium, odbor verejné zdravotníctvo

Volebná komisia k doplňujúcim voľbám do Akademického senátu

Volebná komisia k doplňujúcim voľbám do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave

Vážené členky, vážení členovia, študentskej časti akademickej obce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v zmysle čl. 6 ods. 4 a § 16 Zásad volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „Zásady AS TU“) vymenúvam volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do Akademického senátu Trnavskej univerzity v tomto zložení:

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave: