Skočiť na hlavný obsah

Zápis prijatých uchádzačov na magisterský stupeň

Vážený uchádzač, uchádzačka.

Gratulujeme k prijatiu na vysokoškolské štúdium na magisterský stupeň v dennej aj externej  forme, na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.  Zároveň Vás pozývame na zápis na štúdium, ktorý sa bude konať v budove fakulty (Univerzitné námestie č. 1, Trnava, dňa :

10.7.2019 o 08.00 hodine - študijný program laboratórne vyšetrovacie metódy, denná + externá forma

10.7.2019 o 09,30 hodine - študijný program verejné zdravotníctvo,  denná + externá forma

10.7.2019 o 11.00 hodine - študijný program riadenie a organizácia sociálnych služieb, denná + externá forma

                                           - študijný program sociálna práca, denná + externá forma

 

Na zápis si prosím prineste: písacie potreby, fotografiu 3,5x5cm (môže byť aj menšia), občiansky preukaz (pas), Žiadosť o vydanie preukazu študenta TU (pokiaľ bolo predchádzajúce štúdium na našej fakulte a nemeníte formu štúdiu – žiadosť netreba, zaplatíte si len prolongáciu),  ktorú je potrebné vyplniť a podpísať na oboch stranách, nalepiť alebo poslať elektronicky fotku na žiadosť http://fotka.truni.sk  a uvedenú žiadosť spolu s dokladom o zaplatení poplatku priniesť na zápis.

Poplatok za vydanie preukazu denného študenta  je 19,-€ a treba ho uhradiť na číslo účtu:

Adresa: Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

Banka: Štátna pokladnica

Účet v tvare IBAN: SK33 8180 0000 0070 0006 5500
Špecifický symbol: 99050
Doplňujúce údaje: Meno a priezvisko budúceho držiteľa preukazu

SWIFT: SPSRSKBA (pri platbe zo zahraničia).

Poplatok za prolongáciu preukazu 10,50€ (denný študent) a 1,50€ (externý študent)

Platobné údaje: IBAN: SK33 8180 0000 0070 0006 5500

  • Variabilný symbol : Identifikačné číslo študenta  v systéme MAIS (10-miestne číslo vo formáte 13xxxxxxxx - zobrazuje sa na obrazovke po prihlásení do MAIS), 
  • Špecifický symbol - 99063
  • Doplňujúce údaje: priezvisko a meno držiteľa preukazu, typ prolongačnej známky (ISIC 09/2020, EXT 09/2020) napr.: Hladký Ján, ISIC 09/2020

 

Uchádzač, ktorý sa nemôže prísť v daný deň zapísať, môže poveriť k zápisu splnomocnenú osobu, na základe „Splnomocnenie na zápis“, overené notárom.

Rozhodnutie o prijatí na štúdium obdržíte v deň zápisu spolu s ostatnými dokladmi a informáciami.

Tešíme sa na Vás