Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Referát pre študijné záležitosti a doktorandské štúdium

Oznam pre študentov 1. ročníka

Slávnostná imatrikulácia pre študentov 1 ročníka Bc. stupňa sa uskutoční dňa 27.9.2017 v Aule Pazmáneum , Univerzitné nám. č.1, Trnava

Začiatok imatrikulácia je :

odbory Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Verejné zdravotníctvo

Nácvik o 8.00             Imatrikulácia o 9.00 hod.

Odbory ošetrovateľstvo a sociálna práca

Nácvik 10.10              Imatrikulácia o 11,00 hod.

Počas imatrikulácie nebude prebiehať výuka.

Slovak

Prevzatie diplomu

Absolventi, ktorí absolvovali štátne skúšky v auguste si môžu prísť prevziať diplom na študijné oddelenie v čase úradných hodín, prípadne po dohode so študijným oddelením.

Slovak

Informačný deň na FZaSP

Informačný deň na FZaSP TU sa uskutoční dňa 6.9.2017 v aule Pazmáneum na FZaSP TU, Univerzitné nám. č.1 v dvoch skupinách podľa tabuľky.

 

Informačný deň na FZaSP TU 6.9.2017 študijné odbory - Pazmáneum

1. skupina 8,30 hod. Laboratórne vyš. met. v zdravot., verejné zdravotníctvo - denné a externé

2. skupina 10.30 hod. ošetrovateľstvo, sociálna práca- denné a externé

 

Slovak

Zápis do vyššieho ročníka na akademický rok 2017/18

Zápis do vyššieho ročníka na akademický rok 2017/18

(pre študentov   v a.r. 2017/18 v 2. a 3. roč. Bc. stupňa a 2. roč. Mgr. stupňa)

 

Zápis pre študentou do vyššieho ročníka na akademický rok 2017/18 sa uskutoční písomnou formou v termíne od 21.8.2017 do 31.8.2017.

Študenti v tomto termíne sú povinní:

Slovak