• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Zápis do vyššieho ročníka na akademický rok 2018/19

Zápis do vyššieho ročníka na akademický rok 2018/19  (pre študentov   v a.r. 2018/19 v 2. a 3. roč. Bc. stupňa a 2. roč. Mgr. stupňa)

Zápis pre študentou do vyššieho ročníka na akademický rok 2017/18 sa uskutoční písomnou formou v termíne od 20.8.2018 do 31.8.2018.

Študenti v tomto termíne sú povinní:

  • vytlačiť z MAISu výpis absolvovaných skúšok za akademický rok 2017/18
  • skontrolovať výpis–všetky zmeny, ktoré nie sú vo výpise, treba na výpis  farebne vyznačiť (chýbajúce známky, predmety, oprava známky ...) výpis podpísať
  • vyplniť tlačivo „Čestné prehlásenie“ – týka sa študentov denného štúdia
  • vyplniť tlačivo „Súhlas“

Výpis a tlačivom „Čestného prehlásenia“ treba odovzdať (alebo zaslať) v termíne 20.8.- 31.8.2018 na Študijné odd. FZaSP TU.

Študenti, ktorí sú na spoplatnených študijných programoch a študenti v nadštandardnej forme štúdia sú povinní  od 1.9.2018 do 30.9.2018 zaplatiť školné na akademický rok 2018/19  podľa Vyhlášky rektora č.13/2017.(zverejnená na internete), kde máte zverejnené číslo účtu a na osobnom nastavení v MAISe, váš variabilný symbol pre rok 2018/19. Platba môže byť len bezhotovostným prevodom.

Všetky potvrdenia a prolongačné známky na nový akademický rok si môžete prísť zobrať na ŠO FZaSP od 10.9. 2018 na ŚO FZaSP TU. ŠO bude potvrdzovať najviac 4 potvrdenia o návšteve školy.

V termíne od 10.9.-14.9.2018 je potrebné poslať na ŠO FZaSP TU „Zápisný list“ predmetov pre nový akademický rok.

 

 Tlačivo - Potvrdenie a Súhlas
 Tlačivo - Čestné prehlásenie

 

ŠO FZaSP TU