Skočiť na hlavný obsah

Zápis do 1. ročníka štúdia na akademický rok 2017/18

Zápis do 1. ročníka štúdia pre akademický rok 2017/18 sa uskutoční na Fakulte zdravotníctva a o sociálnej práce TU

dňa 28.6.2017

o 9.00 hod. – študijný odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy

o 13.00 hod.- študijný odbor ošetrovateľstvo

 

dňa 29.6.2017

o 9.00 hod. – študijný odbor sociálna práca

                   - študijný odbor verejné zdravotníctvo,

v aule univerzity , Univerzitné nám. č.1, Trnava.

 

Na zápis je potrebné priniesť vyplnené doklady:

Žiadosť o vystavenie preukazu študenta:

http://www.truni.sk/preukaz-studenta

http://www.truni.sk/tlaciva-formulare-na-stiahnutie

Žiadosť o ubytovanie: http://www.truni.sk/dokumenty-formulare

1 x foto  (približne rozmery 3,5 x 4,5)