Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu 2018

VYHLÁSENIE  DOPLŇUJÚCICH VOLIEB  do študentskej časti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

V zmysle § 26 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 a § 4 Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

 VYHLASUJEM

 DOPLŇUJÚCE VOĽBY

do študentskej časti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

Voľby sa budú konať v dňoch 9.– 11. 7. 2018 v čase  10,00 - 13,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana na 2. poschodí, v budove TU FZaSP  na Univerzitnom nám. č. 1 v Trnave.


doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A
predseda AS TU FZaSP

  Harmonogram doplňujúcich volieb AS TU FZaSP 2018