• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

ŠVOČ - prezentuj výsledky svojej vedeckej práce a vyhraj, ešte stále máš šancu !

Najlepšie práce ŠVOČ budú ocenené jednorazovým štipendiom vo výške

1. miesto – 300 €
2. miesto – 200 €
3. miesto – 100 €

Dôležité termíny pre nelekárske zdravotnícke odbory (VZ, OŠE, LVM):

  • prihlášky na SVOČ je možné odovzdať príslušným katedrovým koordinátorom ŠVOČ do 28. februára 2019
  • SVOČ práce sa odovzdávajú na príslušný sekretariát katedier do 13. marca 2019.
  • fakultné kolo SVOČ sa uskutoční  25. marca 2019.

Dôležité termíny pre behaviorálne odbory (SP):

  • prihlášky na SVOČ je možné odovzdať príslušným katedrovým koordinátorom ŠVOČ do 28. februára 2019
  • SVOČ práce sa odovzdávajú na príslušný sekretariát katedier do 25. marca 2019.
  • fakultné kolo SVOČ sa uskutoční  09. apríla 2019.

Viac informácií o podmienkach a realizácii ŠVOČ nájdeš na:  http://fzsp.truni.sk/svoc , alebo kontaktovaním katedrových koordinátorov ŠVOČ: